Yazar - Lunet Optik

MAKULA DEJENARASYONU (SARI NOKTA) HASTALIĞI NEDİR?

Makula dejenerasyonu, makulanın hem anatomik hem işlevsel olarak bozulmasıdır. Makulanın işlevi bozulduğunda merkezi görme etkilenir. Yani bakılan cismin tam ortası görülemez ya da çok bulanıktır. Örneğin saate bakıldığında saatin ortası görülemezken saatin altı, üstü ve yanları görülebilir. Bu da hem yakın hem de uzak görme faaliyetlerini olumsuz etkiler. Örneğin okuma ya da araba kullanma gibi işlemler imkansız hale gelir. Makula dejenerasyonu hiçbir zaman tamamen körlüğe neden olmaz. Hasta merkezi görmemekle birlikte çevreyi gördüğü için yaşamını ve kişisel bakımını devam ettirebilir.

Daha fazla oku...

GÖZ TANSİYONU (GLOKOM) NEDİR?

Glokom  görüntüleri  beyine taşıyan  optik sinirin  bir  hastalığıdır.  Göz içi  basıncındaki  artış  optik  sinir  başında  harabiyet  ve  görme  alanında  hasarlanma  ile  karakterize’ dir.  Normal  göz  içi  basıncı (tansiyon) 10-21 mmhg’dir.  Özellikle  yaşlı nüfusta  glokom  çok  önemli  bir  körlük  nedenidir, ancak  glokom erken  saptanıp  uygun  şekilde  tedavi  edilirse  körlük  engellenebilir,  bu nedenle  erken  tanı  ve  tedavi çok  önemlidir.

Daha fazla oku...

AMBLİYOPİ (GÖZ TEMBELLİĞİ) NEDİR?

Ambliyopi göz tembelliği demektir. Herhangi  birhastalık olmaksızın bir gözde görmenin azalması ve ya tamamen kaybolmasıdır. Ambliyopi’deki  görme zayıflamasının kesin sebebi bilinmemektedir, ambliyopik gözün baktığı imajları beyin hatırlamamaktadır. Bu görme kusuru 6 yaş öncesinde meydana gelmekte ve görmenin erken gelişimde gecikme ile kendini göstermektedir. Ambliyopi genellikle iki gözün birlikte kullanımındaki başarısızlığın sonucudur. İki gözün miyopi ve hipermetropi dereceleri arasında yeterli genişlikte bir farklılık varsa ve ya gözlerin  bakış eksenleri paralel değil ise, beyin bir gözden gelen görüntünün diğerinden gelen görüntüden daha iyi olanını görmeyi tercih eder.

Daha fazla oku...

STRABİSMUS (ŞAŞILIK) NEDİR?

Gözlerin bakış eksenlerinin birbirine paralel olmaması durumudur. Gözün biri dik yönde bakarken, diğerinin dışa, içe, aşağı, yukarı bakmasıdır. Bu durumların her birinin şaşılık bakımından özel adları bulunmaktadır.

Şaşılığın en önemli sorunlarından birisi çift görme (diplopi)’dir. Diplopi’de cisme ait görüntü her iki gözde farklı algılama noktalarına düşer. Bu nedenle çift görme oluşur, çift görmeden sakınmak için beyin  bir gözden gelen görüntüyü algılayarak diğer gözden geleni ihmal eder. Zaman içinde sürekli tek gözden gelen görüntüyü algıladığı için diğer göz tembelleşmeye başlar. Bu duruma göz tembelliği (ambliyopi) denilmektedir. Şaşılığın tehlikeli sonuçları ancak erken tedavi ile önlenebilir. Tedavide çeşitli yöntemler kullanılır, prizmatik camlı normal gözlükler ve bifocal camlı gözlükler ile normal sağlıklı gözü kapatarak, kayma bulunan gözün çalışması sağlanır. Göz kaslarını güçlendirmeye yönelik egzersizler ve göz kası ameliyatları diğer tedavi şekilleridir. Sık yapılan göz taraması ile şaşılığın erken tespiti tedavi sürecinde oldukça önemlidir.

Daha fazla oku...

POLARİZE GÜNEŞ CAMLARI:

Güneş ışığı yatay bir yüzeyden yansıdığında çoğu kez son derece rahatsız edici bir parlama meydana gelir. Bu tür parlamalara uzun süre bakmanın bazı göz rahatsızlıklarına özellikle katarakt’a yol açtığı da saptanmıştır.

Örneğin denizciler durgun deniz yüzeyinden yansıyan yatay polarizasyondan etkilenmektedirler, şoförler de asfalt yüzeyinden yansıyan yatay polarizasyondan etkilenirler.  Polarize güneş gözlüğünün aksı bu yansımaya dik olarak yerleştirilirse sadece dikey titreşimler geçerek, yatay yansımalar ise güneş gözlüğü tarafından absorbe edilecektir. Şoförler ve kaynakçılar da polarize gözlüklerden yararlanmaktadırlar.

Kaliteli güneş gözlüklerinin tamamı parlamaları belli oranda azaltır. Ancak sadece yüksek kaliteli polarizasyon filtresi sayesinde seçici geçirgenliği sonucu parlamaları engelleyip ışığın göze ve görme merkezine ulaşmasını sağlar. Polarize filtre sadece bir düzlem yönündeki ışık dalgasının geçmesine izin verir. Eğer iki polarize filtre birbirine dik açılı olacak şekilde çakıştırılırsa ışık geçirmeyecektir.

Gerek içeride, gerekse dışarıda parlak ışığa maruz kalan birçok kişi optik açıdan uygun güneş gözlükleri kullanarak rahat etmektedir. Rahatsızlık belirtileri çok belirgin olmasada net görmeyi engelleyen göz kamaştırıcı ve aşırı parlak  ışıkların azaltılması ile tenis oynamanın veya bir maç izlemenin zevki artmaktadır.

Daha fazla oku...

FİZİK OPTİK:

Fizik optik ışığın doğasını ve özelliklerini dalga modeli ile inceler. Işık genel olarak hem dalga hemde tanecik şeklinde kabul edilir. Işık hem dalga hem de tanecik modeline göre yayıldığı ortamda bir enerji taşır. Dalgalar halinde yayılan ışık ışını insan ve hayvan gözlerinde retinanın fotoreseptör hücrelerini uyararak  görmeyi meydana getirirler. Işık dalga modeline göre elektromanyetik dalga olarak kabul edilir. İnsanlar doğal çevrede devamlı olarak elektromanyetik  enerjiye maruz kalırlar. Elektromanyetik spektrum  bütün dalga boylarını içerir, bunlar  radyo dalgaları, ısı kaynaklarından gelen kırmızı altı ışınlar, güneş ve kuars lambalarından çıkan ultraviole ışınları gibi  çeşitli ışınlar vardır. İnsanın görebildiği ışın, elektromanyetik spektrumun çok küçük bir kısmıdır. İnsan gözü sadece 380-780 nm (nanometre) (1 mikrometre=10³ nanometre) (bazı kaynaklara göre 400-800 nm) küçük bir kısmı algılaya bilmektedir. Işığın boşluktaki hızı 300000 km/s’dir.  Sesten çok daha hızlıdır ve bu hız hava içinde en fazladır. Havada  ışık ışınları yayıldıkları yönden sapma yapmadığından havanın kırılma indisi N=1 olarak kabul edilir. Işığın geçtiği diğer saydam ortamlar yapılarındaki yoğunluk ile orantılı olarak kırılma indisleri de artmaktadır. Kırılma indisi arttıkça saydam ortamdan geçen ışının sapma miktarı da artar.

Daha fazla oku...

GEOMETRİK OPTİK:

Mercekler, aynalar, prizmalar ve bunların bir kaçından yapılan optik gereçleri içine alan fizik biliminin bir dalıdır. Bu bakımdan geometrik optik lenslerin (merceklerin) teorik incelenmesine ait temel bilgileri verir.

Gözlüklerde kullanılan lensler kullanım ihtiyaçlarına göre çeşitli özelliklerde imal edilirken geometrik optik teorilerden yararlanır. Farklı hammaddelerden değişik kırılma indislerinde ve farklı odak noktaları bulunan lenslerin tasarım temelinde bu teorilerden yararlanılır.

Daha fazla oku...

OPTİK MERKEZ:

Bir lensin ön ve arka yüzeylerinin optik merkezlerini (yüzey eğrilik tepe noktalarını) birleştiren çizgiye eksen denir. Bir lens üzerinde ön ve arka yüzeylerin optik eksenleri ve optik merkezleri aynı eksen üzerinde bulunmalıdırlar. Bir lens yüzeyine sonsuzdan gelen ve kırılmadan geçen ışınların o yüzeyi kestiği nokta yüzeyin (Optik Merkezi) adını alır. Kusursuz bir optik lens’te ön ve arka yüzeyin optik merkezlerini birleştiren doğru, yüzeylerin eğrilik tepe noktaları ve geometrik merkezleri optik eksen üzerinde olmalıdır.

Daha fazla oku...
WhatsApp WhatsApp us
ARA
YOL TARİFİ