FİZİK OPTİK:

FİZİK OPTİK:

Fizik optik ışığın doğasını ve özelliklerini dalga modeli ile inceler. Işık genel olarak hem dalga hemde tanecik şeklinde kabul edilir. Işık hem dalga hem de tanecik modeline göre yayıldığı ortamda bir enerji taşır. Dalgalar halinde yayılan ışık ışını insan ve hayvan gözlerinde retinanın fotoreseptör hücrelerini uyararak  görmeyi meydana getirirler. Işık dalga modeline göre elektromanyetik dalga olarak kabul edilir. İnsanlar doğal çevrede devamlı olarak elektromanyetik  enerjiye maruz kalırlar. Elektromanyetik spektrum  bütün dalga boylarını içerir, bunlar  radyo dalgaları, ısı kaynaklarından gelen kırmızı altı ışınlar, güneş ve kuars lambalarından çıkan ultraviole ışınları gibi  çeşitli ışınlar vardır. İnsanın görebildiği ışın, elektromanyetik spektrumun çok küçük bir kısmıdır. İnsan gözü sadece 380-780 nm (nanometre) (1 mikrometre=10³ nanometre) (bazı kaynaklara göre 400-800 nm) küçük bir kısmı algılaya bilmektedir. Işığın boşluktaki hızı 300000 km/s’dir.  Sesten çok daha hızlıdır ve bu hız hava içinde en fazladır. Havada  ışık ışınları yayıldıkları yönden sapma yapmadığından havanın kırılma indisi N=1 olarak kabul edilir. Işığın geçtiği diğer saydam ortamlar yapılarındaki yoğunluk ile orantılı olarak kırılma indisleri de artmaktadır. Kırılma indisi arttıkça saydam ortamdan geçen ışının sapma miktarı da artar.

Bu gönderiyi paylaş


ARA
YOL TARİFİ