GÖRME KESKİNLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

GÖRME KESKİNLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

Görme keskinliği,ışığın retinaya ulaştığı aşamaya kadar optik faktörlerden,retinaya ulaştığı aşamada ise,retinanın fotoreseptör mozayiği ve retinanan ışık duyarlılığından etkilenir.Optik faktörler, tüm kırma kusurlarını,sferik aberasyonu,kromatik aberasyonu,koma ve yüksek sıralı aberasyonları içerir.Bunlar arasında kromatik aberasyon polikromatik(çok renkli)aberasyon olup,diğerleri monokromatik (tek renkli ) aberasyonlar başlığı altında incelenir.Koma,paraksiyel olmayan ışık ışınlarının uğradığı aberasyon olup,optik eksen dışında cismin bir dizi daire şeklinde görüntüsünün oluşmasına neden olur.Bunların dışında pupilla genişliği görme düzeyini etkileyebilen bir diğer faktördür.Retinanın fotoreseptör mozayiği ve retinanın ışık duyarlılığı görme keskinliğine etkili retina ile ilgili faktörlerdendir.

MONOKROMATİK FAKTÖRLER:

Miyopi

Hipermetropi

Astigmatizma

Koma

Yüksek sıralı aberasyonlar

POLİKROMATİK FAKTÖRLER:

Kromatik Aberasyon

Bir ışık demetinin yuvarlak bir delikten geçişine izin verip, bir ekrana düşürülerek izlenirse,açıklık küçüldükçe ekrandaki aydınlık spotun küçüldüğü gözlenir.Açıklık küçültmeye devam edildiğnde bir aşamadan sonra ekrandaki spot büyümye başlar.Bu durum ” difraksiyon ” (kırılım) olarak bilinmekte olup, deliğin olabileceği en küçük boyu belirler.

Difraksiyon, ışığın, geçişine izin veren optik delik veya lens kenarı nedeniyle saçılmaya uğramasıdır. Hiçbir abererasyonu bulunmayan en mükemmel merceğin dahi, difraksiyon nedeni ile ışı bir tek noktaya odaklaması mümkün değildir. Bir yuvarlak açıklıktan geçip mercekte kırılan yani difraksiyona uğrayan görüntü noktasının gerçek deseni birbirini çevreleyen koyu ve açık renkli bir grup halkadan oluşmaktadır. Dış halkalar ne kadar küçük ve belirsizse görüntü netliğide okadar iyi olacaktır.

Difraksiyon, insan gözünden, en gelişmiş teleskoplara kadar bir çok optik sistemin ayırt edici (rezolusyon) gücünü etkileyen bir faktördür. Çünkü difraksiyon desenlerinin birbirine olan mesafesi, difraksiyon deseninin çapından az olduğunda, iki ayrı difraksiyon deseni üst üste gelecek ve bu çakışma nedeni ile birtek difraksiyon birtek difraksiyon deseni olarak algılanacaktır. İki difraksiyon deseninin birbirinden ayırt edilemediği gemiş görme açıları da daha kaba bir çözünürlük anlamına gelir.

Görme fizyolojisinde bir dakikalık açıyı ayırt edebilen göz için  ” tam” gören göz veya 10/10 gören göz ifadesi kullanılır.Pupilla çapıyla gözün ayırt edebilme açısı arasında ters ilişki vardır.Buradan hareketle, pupilla çapının 2,4 mm  yerine 4,8 mm olması durumunda, görme keskinliğinin de iki katına çıkacağı düşünülebilir. Ancak, pupilla çapının büyümesi, görme keskinliğini sürekli artıran bir faktör değildir. Çünkü pupilla büyüdükçe lense bağlı sferik aberasyon nedeniyle görme keskinliği azalacaktır.

Pupilla açıklığının, difraksiyon ve sferik aberasyon arasındaki dengeyi sağlamak üzere, en verimli olduğu çap 2,4 mm ‘dir. Difraksiyonun en az olduğu ışık rengi sarı ışık olup, dalgaboyu  555-560 nm’ dedir.

 

 

Bu gönderiyi paylaş


ARA
YOL TARİFİ