Gözlük Kullanmanın Bazı Avantajları!…

Gözlük Kullanmanın Bazı Avantajları!…

Gözlüğün, görme kusurlarını düzeltmek ve gözü zararlı kozmik ışınlardan korumak gibi iki temel fonksiyonu yanında bir yaşamsal fonksiyonu daha vardır ki bu niteliği çok fazla bilinmez.

Gözlüğün, doğanın bize sunduğu en olağanüstü ve en narin organ olan gözümüzü dış etkilerden korumak gibi bir faydası vardır ki bu yararı hep göz ardı edilir veya görmezlikten gelinir.

Bizim için böylesine yaşamsal bir organ olan gözlerimizin yeteri kadar kıymetini biliyor ve koruyor muyuz?

ABD de düzenli yapılan istatistiklerden biri, ortalama her yıl 360.000 kişinin sadece evlerde, 730.000 kişininde iş kazalarından dolayı gözlerinden yaralanıp hastaneye başvurduğunu gösteriyor. Bu sayı, en masum yerde, yani evlerde olan kazalardan sonra hastaneye başvurup tedavi görenlerin sayısı. İşyerlerinde veya doğada olanları kapsamıyor. Evlerdeki aktiviteler en az tehlike içeren aktiviteler olmasına rağmen rakamın yüksekliği dikkat çekicidir.

Göz yaralanmalarının nedenleri arasında şunlar ilk sıralardadır.

Göze yabancı cisim kaçması veya metal çapakları, cam kırıkları gibi parçaların göze saplanması.
Göze yabancı cisim çarpması, darbe ve travmaya maruz kalması.
Gözün alev, basınçlı buhar ve kızgın sıvı püskürmesiyle yanması.
Gözün asit, alkali gibi güçlü kimyasallarla yanması.
Gözün ışınlarla (zararlı ultraviyole, lazer, enfraruj gibi) yanması .
Göze bulaşıcı hastalık virüs, bakteri, parazitlerini ihtiva eden sıvı veya toz sıçraması.
Göze, kedi, köpek gibi ev hayvanlarının yapmış olduğu müdahaleler.
Gözümüz günlük yaşam aktivitemiz içinde bir çok tehlikeye maruz kalır. Gözlük bu tehlikelerin büyük bir bölümünden gözümüzü korur.

Bu risklerle sürekli karşılaşılan iş yerlerinde koruyucu gözlükler kullanılması yasal bir zorunluluktur. Yabancı filmleri dikkatle izleyenler hastanelerde, laboratuarlarda, bazı atölyelerde, inşaatlarda, bazı spor branşlarında, bazı fabrikalarda bu tür koruyucu gözlüklerin bolca kullanıldığını görürler. O ülkelerde bu önlemin alınmasını ve uygulanmasını yasalar emreder.

Riskli işler yapanların çoğu işlerindeki risklerin bilincindedir, çünkü bu konuda sürekli uyarılır ve hatta uymazlarsa cezalandırılırlar. Risklerden habersiz yaşayan ve belki fazla umursamayan çok büyük bir kitle bu konuda hiçbir uyarı almayanlardır.

Yukarıda bahsedilen tehlike ve kazaların büyük bir kısmını gözlük kullanan bir insan, kullanmayan birine oranla daha az zarar görerek belki de hiç zarar görmeden atlatabilir. Özellikle trafik kazalarında kırılan cam parçaları küçük bir mermi gibi yüze ve göze zarar verebilir. Plastik camlı bir gözlük büyük bir oranda bu parçalardan gözü korur. Keza fırtına veya hortumlarda havalanan cisimler veya partiküller gözü yaralayabilecek kadar süratli hareket ederler.

Göz gibi değerli bir organı korumak için bunca neden varken ve gözlük kullanmayı özendirmek gerekirken koro halinde gözlüklerinizden kurtulun çağrısı yaparak toplumu gözlükten soğutmak, insan sağlığını korumayı amaçlayan bir meslek grubunun işi olmamalıdır.

Modern yaşam bizi bir yandan teknolojiden yararlanmaya bir yandan da önlemler almaya zorluyor. Örneğin motosiklete binecek isek koruyucu kask ve gözlük kullanmak zorundayız.

Teknoloji daha da gelişecek ve buna paralel olarak gözlüklerin fonksiyonları da çeşitlenecektir. Çok yakın bir gelecekte gece görüşlü gözlükler, üç boyutlu görüntü veren sanal gözlükler, navigasyonlu gözlükler, siste görmeyi sağlayan gözlükler, makro büyütmeli mikroskop özellikli gözlükler, uzak görüşü dürbün gibi artıran gözlükler, gözlerimizin görüş kalitesini hayal edilemez boyutlara taşıyacaklardır.

Gözlük, modern insanın vazgeçilmezidir. Geçici bir süre hakkında yapılan gözlüklerinizden kurtulun propagandası onun gelecekteki yerini ve yararını engelleyemez.

Bu gönderiyi paylaş


ARA
YOL TARİFİ