HİPERMETROPİ NEDİR?

HİPERMETROPİ NEDİR?

Hipermetropi akomodasyon yapmayan bir gözde sonsuzdan optik eksene paralel olarak gelen ışık ışınlarının retina düzleminin arkasında odaklanmasıdır.

HİPERMETROP TÜRLERİ

Hipermetropi çeşitli başlıklar altında incelenebilir.

-EKSENEL HİPERMETROPİ: En sık görülen tiptir, gözün ön ve arka uzunluğunun normalden kısa olmasına bağlıdır, yenidoğan bebeklerde genelikle hipermetropi bulunmasının da nedeni budur.

-EĞİM (KURVATÜR) HİPERMETROPİSİ: Gözün kırıcı ortamları olan kornea ve lensin yüzey değişikliklerine bağlıdır, ön kamaranın normalden daha derin olmasıda aynı şekilde etki edebilir.

-İNDİS HİPERMETROPİSİ: Lensin kırılma indisindeki değişikliklere bağlı olarak gelişen hipermetropidir, yaşlılık ve diabet ile ilgili olarak gelişebilir, hipermetropi  basit ve patolojik hipermetropi olarak da incelenebilir.

Bu gönderiyi paylaş


ARA
YOL TARİFİ