HİPERMETROPİ NEDİR?

HİPERMETROPİ NEDİR?

Akomodasyon yapmayan bir gözde sonsuzdan optik eksene paralel olarak gelen ışık ışınlarının retina düzleminin arkasında odaklanmasıdır. Hipermetropi üç ana başlık altında incelenebilir, bunlar eksenel hipermetropi, eğim hipermetropisi ve  indis hipermetropisi.                                                                                                                                             EKSENEL HİPERMETROPİ: En sık görülen tiptir gözün ön arka uzunluğunun normalden kısa olmasına bağlıdır. Yenidoğan bebeklerde genelikle hipermetropi bulunmasının da nedeni budur.                                                                        EĞİM HİPERMETROPİSİ:Gözün kırıcı ortamları olan kornea ve lensin yüzey değişikliğine bağlıdır .                               İNDİS HİPERMETROPİSİ:Lensin kırılma indisindeki değişikliklere bağlı olarak gelişen hipermetropidir, yaşlılık ve diabet’e bağlı olarak gelişebilir.

Bu gönderiyi paylaş


ARA
YOL TARİFİ