IŞIĞIN TANIMI:

IŞIĞIN TANIMI:

Elektromanyetik spektrumun görülebilir kısmının ışık olduğu bilinmekte ve dalga şeklinde yayılan fotonlardan meydana geldiği kabul edilmektedir. Bir ışık dalgasının bir ortamdan diğerine girdiğinde frekansı değişmezken hızı değişir. Işık dalgalarının hızı boşlukta yaklaşık 300.00 km/sn’dir. Havada bu hız biraz daha yavaştır. Işık hızı suda 225.000 km/sn  iken camda 200.000 km/sn’dir. Işık dalgalarının enerjisi ise dalgaboyu ile ters orantılıdır. Işığın boşluktaki hızının başka bir ortamdaki hızına oranı ”kırılma indisi” adını alır ve (n) ile gösterilir.

IŞIKLA İLGİLİ ÖNEMLİ TANIMLAR:

YANSIMA:Bir ortamdan ikinci ortama geçen ışık demetlerinin bir kısmının veya tamamının, ikinci ortamın yüzeyinden tekrar birinci ortama geri dönmesidir.

DİFRAKSİYON (kırınım):Işığın çok küçük bir aralıktan geçmesi ile aralığın kenarına çarpan ışık dalgalarının normal yolundan sapmasıdır.

IŞIĞIN SAÇILIMI: Işık yolu üzerindeki bir takım partiküllere çarpar. Bu partiküller ışığın dalga boyundan büyükse bütün dalga boyları saçıldığı için beyaz renk oluşur. Partiküller ışık dalga boyundan küçük ise ışığın saçılımı dalga boyu ile ters orantılı saçılır ve değişik renkler ortaya çıkar.

İNTERFERANS (girişim): Bir ışık kaynağından çıkan ışık dalgalarının bir yada iki yarıktan geçip bir ekran üzerine düşürülmesiyle aydınlık ve karanlık saçakların oluşmasıdır.

Bu gönderiyi paylaş


ARA
YOL TARİFİ