MERCEKLER (LENSLER)

MERCEKLER (LENSLER)

Genel olarak üzerine gelen ışık ışınlarını kırılması ile görüntü oluşturan saydam cisim ve ya sistemlere mercek denir. Merceğin kırıcı yüzeylerindeki tepe noktaları arasındaki uzaklık eğrilik yarıçaplarına göre ihmal edilebilecek kadar küçük ise, bu merceklere ince mercekler denir. İhmal edilemeyecek kadar büyük ise bu merceklere de kalın mercek denir.

Mercekler ister kalın mercek isterse ince mercek olsun kırma gücüne göre ikiye ayrılır. Pozitif kırma gücüne sahip merceklere toplayıcı mercekler (ince kenarlı, yakınsak, konveks) ve negatif kırma gücüne sahip merceklere ise dağıtıcı mercekler (kalın kenarlı, ıraksak, konkav) denir

Mercekler, kırıcı yüzeylerinin geometrisine göre, küresel mercekler ve küresel olmayan mercekler olarak iki ana grupta toplanabilir.

KÜRESEL MERCEKLER: Küresel mercekler her yönde aynı miktarda büyütür, bulanıklaştırır ve ya bulanıklığı düzeltir. Yani küresel mercekler dönme simetrisine sahiptirler. Bir başka değişle tüm meridyenlerde kırma gücü değişmez aynıdır.

KÜRESEL OLMAYAN MERCEKLER: Küresel olmayan mercekler bir ve ya iki yüzeyi ne küresel nede düzlem olan merceklerdir. Küresel olmayan merceklerin çok geniş bir kullanım alanı vardır. Karmaşık optik sistemlerde özellikle görüntü kusurlarını düzeltmede kullanılmaktadır. İlk olarak fotoğraf makinası imalinde kullanılan küresel olmayan mercekler teleskop, gözetleme cihazı gibi çoğu optik alet de kullanılmaktadır. Küresel olmayan merceklere örnek olarak silindirik mercekler, torik mercekler, hiperbolik mercekler sayılabilir.

Bu gönderiyi paylaş


ARA
YOL TARİFİ