MİYOPİ NEDİR?

MİYOPİ NEDİR?

Miyopi akomodasyon yapmayan gözde göze sonsuzdan paralel olarak gelen ışık ışınlarının retinal düzlemin önünde odaklanmasıdır.

Miyopi başlıca üç’e ayrılır;

1.)Basit miyopi: Basit miyopi, genellikle okul çağında başlar ve ergenlik çağına kadar artış gösterir. Yalnız miyopi ne kadar artarsa artsın göz sağlıklıdır ve tashih ile görme keskinliği ”tam” dır. Yakındaki objelerden diverjan ışınlar geldiği için bunlar retina düzleminde odaklanarak net olarak görülürler. Miyop gözde ön kamara genellikle daha derindir. Basit miyopi’de göz dibinde çok önemli bir patoloji gözlenmez.

2.)Konjenital (Doğumsal) Yüksek Miyopi: Genellikle 2-3 yaşlarında anlaşılır. (-10.00) D veya daha fazla miyopi vardır, genellikle ilerleyici değildir, önemli olan erken teşhisi ve düzeltilmesidir. Aksi takdirde bu çocuklar çok yakınlarındaki çevrenin dışındaki dünyadan habersiz  olarak yaşamak zorunda kalırlar.

3.)Dejeneratif Miyopi (Patolojik Miyopi): Daha önceleri maling (kötü huylu) miyopi adı da verilmiştir, fakat günümüzde bu isimlendirmenin uygun olmadığı düşünülmektedir. Özellikle gözün arka bölgesinde dejeneratif değişiklikler vardır. Ön arka uzunluk belirgin olarak artmıştır ve uzunluk artışı ilerleyicidir. Görme keskinliği tashihle bile ”tam” düzeyine ulaşamaz. Kadınlarda biraz daha fazla rastlanır. Arap, japon, çin’li ve yahudi’lerde daha sık görülür, siyah ırkta ise daha az rastlanır. En sık kalıtım otomozal resesif formda olur, genellikle iki taraflıdır, arka kutup uzaması, nedeni ile göz küresi şekil olarak yumurta şeklini almıştır, sklera incelmiştir, koroidal atrofi vardır ve koriokapillaris tabakası tamamen kaybolabilir, retina pigment epiteli tabakasında atrofi, fotoreseptör hücre atrofisi, Bruch membranında çatlaklar görülebilir, retinanın periferik kısımlarında kistoid retina dejenerasyonu ve Blesig kistleri oluşabilir. Retina altı kanamaları, posterior stafiloma denilen skleranın arkaya doğru bombeleşmesi görülebilir.

Bu gönderiyi paylaş


ARA
YOL TARİFİ