PROGRESSİVE (GÜÇLERİ DEĞİŞEN) GÖZLÜK CAMLARININ TARİHÇESİ

PROGRESSİVE (GÜÇLERİ DEĞİŞEN) GÖZLÜK CAMLARININ TARİHÇESİ

Bifokal lensler sabit miktarda ekstra bir güç sağlayarak net görmeye yarım ederken trifokal lensler birden fazla diyoptrik kademelerle bu gücü iki yönlü sağlar. Bu bakımdan bazı elastikiyet derecelerine haiz pratiğe uygun bir lens yada lens sistemi yapabilmek için çok sayıda girişimde bulunulmuştur. Bütün bu çeşit lensler kullanılan genel terim progressive olarak adlandırılır. Progressive power (güçleri değişen) lenslerde geometrik şekle haiz bir yüzeydeki diyoptrik güç aşağıya doğru düzgün bir biçimde artmakta ve ya düşmektedir. Bu imalatta temel özellik etkili gücün gözün bakış istikametine bağlı olmasıdır. Multifokal alanda gerçek görüntüye sahip ilk progressive adisyonlu lens varilüx 1 idi. 1959’da uzak görüşten yakın görüşe diyoptrisi gittikçe konveks yönde yükselme özelliği taşıyan bu multifokallerin gelişmesine yönelik ilk adımlar optik mühendisi Bernard Maitenaz  tarafından atılmıştır. 1972’den sonra diyoptri akış şekilleri değişen görme koridorları değişik çeşitli progressive gözlük cam tipleri geliştirilmiştir. Bu alanda ilk patent 1924 yılında Amerikan optical tarafından alınmıştır.

Bu gönderiyi paylaş


ARA
YOL TARİFİ