PUPİLLA REFLEKSLERİ:

PUPİLLA REFLEKSLERİ:

Bir göze ışık tutulduğunda o gözün pupillasının küçülmesine direkt ışık refleksi, diğer göz pupillasının küçülmesine ise indirekt ışık refleksi denir. Pupilla’da küçülme olursa, refleks ”pozitif ” küçülme olmazsa refleks negatif olarak değerlendirilir.  Pupillayı küçültmeye yönelik emir, beyindeki  Edinger-Westphal çekirdeği isimli bir merkezden her iki pupilla’ya eşit olarak gelir. Bu merkeze ışık uyarısı, gözden başlayan ve korpus genikulatum laterale’ye gelmeden önce optik traktüsten ayrılan özel sinir lifleri aracılığı ile iletilir. Buraya ulaşan uyarı, her iki pupilla’yı da küçülten refleks yanıtı oluşturur.

Gözden korpus genikulatum laterale’ye kadar olan yollardaki hastalıklar, ışık refleksini etkilerken, buradan sonraki hastalıklarda, pupillanın hemdirekt, hem indirekt refleksleri tamamen normaldir.

Pupillalarda ışığa karşı verilen küçülme yanıtına benzer bir refleks yakına bakış durumunda da ortaya çıkar. Yakındaki bir cisme bakıldığında her iki gözde içeriye doğru kayma, akomodasyon (göz lensinin uyumu) ve pupillalarda küçülme görülür. Bu duruma yol açan sinirsel iletinin yolu ışık reaksiyonu ile benzerdir.

Bu gönderiyi paylaş


ARA
YOL TARİFİ