Rekraktif Kusurlarda Genetik Geçiş

Rekraktif Kusurlarda Genetik Geçiş

Refraksiyon kusurlarının genetik geçişli olduğunu gösteren bazı çalışmalar vardır. Miyopi ve ya yüksek hipermetropi taşıyan aileler bildirilmiş ve genetik bir geçiş olduğu savunulmuştur. Ancak genetik geçiş konusunda halen kesin birşey söylenememektedir. Anormal ön arka uzunluğa bağlı miyopi gibi ametropilerde  multifaktoriyel  ( birçok faktöre bağlı) kalıtım sözkonusudur. Bunlarda otozomal resesif, otozomal dominant ve cinsiyete bağlı kalıtımlar bildirilmiştir.

REKRAKTİF  KUSURLARIN  TOPLUMDA GÖRÜLME ORANI

Rekraktif kusurların dağılımı ile ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalarda japonya ve çin’de   miyopinin, zencilerde hipermetropinin sık görüldüğü ırkın önemli bir faktör olduğu belirtilmiştir.                                                    Okul taramaları şeklinde yapılan çalışmalarda %10-15  çocukta  refraksiyon kusuru belirlenmiş. Bunların %40-50’sinde astigmatizma, %25-35’inde miyopi, %15-25’inde ise hipermetropi tespit edilmiştir.

 

Bu gönderiyi paylaş


ARA
YOL TARİFİ