RENKLİ GÖRME VE RENK KÖRLÜĞÜ:

RENKLİ GÖRME VE RENK KÖRLÜĞÜ:

RENKLİ GÖRME:

Çevremizdeki cisimlerin renklerinin algılanması retinadaki koni isimli ışığa duyarlı hücreler tarafından sağlanır. Konilerde siyanolab (mavi) klorolab (yeşil) ve eritrolab (kırmızı) isimli fotopigmentler bulunur. Bu fotopigmentlerin olmaması ve ya fonksiyonunun bozuk olması durumunda renk körlükleri ortaya çıkar.

Renk algılanması, söz konusu koni hücrelerinin bir veye birkaç tipinin uyarılmaları sonucunda oluşur. Hangi tip koni uyarılırsa cisim o renk olarak algılanır. Birden fazla koninin değişik şiddette uyarılmaları ile diğer ara renkler algılanır. Bütün koniler uyarılırsa cisim beyaz, hiçbiri uyarılmaz ise cisim siyah renkli olarak algılanır.

Renkli görme işlevi yapan fotopigmentlere ”fotopsinler” denir. Fotopsinler 445 (mavi), 535 (yeşil) ve 570 (kırmızı) nanometre ışık dalgaboylarında maksimum soğurma gösterir.

RENK KÖRLÜĞÜ (DALTONİZM):

Normalde olması gereken koni hücrelerinin veya fotopigmentlerin olmamasına yada yetersiz işlev yapmalarına bağlı olarak renkli görmenin bozuk olmasıdır. Çeşitli tipleri vardır;

Kırmızının görülememesi durumuna (protanopi)

Yeşilin görülememesi durumuna (döteranopi)

Mavinin görülememesi durumuna (tritanopi) denir.

En çok  kırmızı-yeşil tipte renk körlüğüne rastlanır, genellikle erkeklerde görülür. Mavi renk körlüğü ise  nadiren görülen bir renk körlüğü tipidir. Renk körlüğü basit renk ayrım testleri ve ya (İSHİHARA) kartları ile sağlanabilir. Renk körlüğünün halen bir tedavisi yoktur,  yalnız görmeye yardımcı gözlük camları (lens) mevcuttur.

Bu gönderiyi paylaş


ARA
YOL TARİFİ